Testatut palvelukokonaisuudet lakisääteisten velvoitteiden hoitoon

Palvelumme helpottavat tilaajien ja urakoitsijoiden hallinnollista taakkaa lakisääteisten velvoitteiden hoidossa sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta tulevia yrityksiä ja työntekijöitä koskien. Olemme erikoistuneet taloushallintoon, kansainväliseen verotukseen ja rakennusalaa koskevaan lainsäädäntöön ml. tilaajavastuulaki, laki lähetetyistä työntekijöistä, työoikeus ja työsuojelulainsäädäntö. Asiakkaamme toimivat pää- ja aliurakoitsijoina sekä rakennuttajina monissa kohteissa ympäri Suomen.
Monipuolinen kokemuksemme rakennusprojekteista on tehnyt paikalliset velvoitteet, kv-urakointia koskevat tehtävät sekä viranomaiset ja muut sidosryhmät meille tutuiksi ja olemme tottuneet asioimaan ulkomaisten yritysten kanssa.
 Logo_new_2021_01
Tarjoamme neuvontaa myös rakennuspalveluiden tilaajien alihankinnan toimintojen tehostamiseen ja autamme yrityksiä varmistamaan lakisääteisten velvoitteiden täyttymisen käytettäessä alihankintaa. Olemme konsultoineet lukuisia yrityksiä energia, prosessiteollisuuden, öljy ja kaasu, offshore- ja rakennusteollisuuden aloilla.

Järjestämme tarvittaessa seminaari- ja koulutuspalveluita käsittäen ulkomaisten alihankkijoiden velvoitteet Suomessa sekä tilaajan vastuut ja tehtävät ulkomaista työvoimaa ja urakoitsijoita hyödynnettäessä.

Ota yhteyttä